Elab Education Festival

#EEF2018
Elaborate yourself!

Regulamin i polityka prywatności

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Elab sp z o.o. sp. k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Elab sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 68, 02-014 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przygotowania dla Pana/Pani informacji i/lub oferty z prze Elab sp. z o.o. sp. k. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Elab sp. z o.o. sp. k. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia wyrażenia zgody lub zakończenia świadczenia usługi, albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.
 4. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
  3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez przesłanie maila z cofnięciem tejże zgody na adres info@elab.edu.pl,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest warunkiem umożliwienia przedstawiania oferty zawierających treści o charakterze marketingowym przez Elab sp. z o.o. sp. k.

Obowiązek informacyjny – przetwarzania danych osobowych przez Elab sp z o.o. sp. k.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „RODO”) informujmy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Elab sp. z o. o. sp. k.  z siedzibą przy ulicy Nowogrodzkiej 68, 02-014 Warszawa.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia przygotowania dla Pana/Pani informacji i/lub oferty z prze Elab sp. z o.o. sp. k. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora danych), a ponadto po uzyskaniu odrębnej zgody, w celu przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Elab sp. z o.o. sp. k. tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W ramach realizacji usługi przez Elab sp. z o.o. dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących w zakresie niezbędnym do wykonania usługi na rzecz Pana/Pani.
 4. Pana/Pani dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w przypadku, gdy usługa realizowana przez Elab sp. z o. o. sp. k. będzie realizowana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich wypadkach dane chronione są poprzez odpowiednie klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jednakże nie dłużej niż 5 lat od dnia wyrażenia zgody lub zakończenia świadczenia usługi, albo do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.
 6. Z zastrzeżeniem warunków określonych w przepisach RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu, wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania opartego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
  3. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, poprzez przesłanie maila z cofnięciem tejże zgody na adres info@elab.edu.pl,
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, że udostępnienie nam Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do przygotowania oferty i realizowania przez Elab sp. z o.o. sp. k. usługi, a wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest warunkiem umożliwienia przedstawiania ofert zawierających treści o charakterze marketingowym przez Elab sp. z o.o. sp. k.